Odesláním formuláře dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů personální agenturou CLA-PE a prohlašujete, že uvedené informace jsou pravdivé. Souhlasíte, aby data předaná personální agentuře CLA-PE byla použita při vyhledávání a zprostředkování vhodného zaměstnání a aby byla uložena u této společnosti do písemného odvolání. Jste srozuměn(a) s tím, že Vaše osobní údaje mohou být předány za stejným účelem případnému zaměstnavateli nebo jiné zprostředkovatelské agentuře. Jste si vědom(a), že vyjmutí mých osobních údajů z databáze společnosti před výše uvedenou dobou bude uskutečněno pouze na můj osobní pokyn, který musí být proveden písemně. Výše uvedený postup je nezbytný z hlediska zákona na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

(max. 5MB)

Zvýrazněné položky jsou povinné.


Kontakt

Klára Mayová - CLA-PE
Peškova 531
403 31 Ústí nad Labem
+420 728 179 202
+420 603 863 659
+420 606 920 686

Oblíbené odkazy

TOPlist